Kā apskatīt dabas tūrisma objektus, nenodarot tiem kaitējumu?

Lai cik skumji tas nebūtu, katru reizi, kad dodaties apskatīt kādu dabas tūrisma objektu, jūs lielākā vai mazākā mērā nodarāt tam kaitējumu. Kaut vai tikai no tā vien, ka pieejat tam klāt, tiek radīta negatīva ietekme, jo tiek traucēta vietējā ekosistēma. Jūs traucējat augiem, dzīvniekiem, augsnei un pārējam, kas atrodas ap šo dabas objektu. Tāpat jūs varat ietekmēt šī objekta eksistenci netiešā veidā, jo tūristu pieplūdums nereti ir pamats nevajadzīgas infrastruktūras izveidošanai ap šo objektu (piemēram, pludmalēs tiek izbūvēti kūrorti utt.). Protams, redzēt ko skaistu un iespaidīgu vēlas ikviens un būtu neprātīgi liegt cilvēkiem apskatīt dabas veidotos brīnumus, tomēr, lai tie saglabātos tādi, kādi tie ir, vēl tūkstošiem gadu, ir jāpiedomā pie tā, kā mēs pret tiem attiecamies. Kā kļūt par atbildīgu ceļotāju un mazināt sevis radīto negatīvo ietekmi, apmeklējot dažādus dabas objektus? Un vai tu zini kur atrast GetEuro?

Pārvietojieties tikai pa takām vai izveidoto infrastruktūru

Ļoti būtiski, apmeklējot kādu apskates objektu, ir ievērot ierobežojumus. Nozīmīgiem dabas objektiem gandrīz vienmēr ir izveidota tūristiem paredzēta infrastruktūra. Tie sevī iekļauj norobežojumus, celiņus, brīdinājuma zīmes utt. Nekādā gadījumā šīs barjeras nedrīkst pārkāpt un tuvoties apskates objektam, ja tas nav atļauts. Daudzi dabas objekti ir ārkārtīgi trausli un viegli sabojājami. Pat pāris lieli soļi ne tur, kur vajag, var radīt bojājumus, tāpēc necentieties objektam piekļūt tuvāk un baudiet tā skaistumu no atļautā attāluma.

Uzvedieties ļoti klusu

Vairums dabas objektu atrodas savvaļas teritorijās, kur apkārt atrodas meži, pļavas vai citi biotopi. Tie ir pilni ar dzīvību. Tur mitinās simtiem vai pat tūkstošiem dzīvnieku sugu. Ikkatra no tām ir būtiska, lai ekosistēma paliktu nemainīga. Tieši tāpēc ir ļoti būtiski netraucēt dzīvniekus savā dabiskajā vidē. Netrokšņojiet un nekādā citā vaidā neprovocējiet dzīvniekus, kas dzīvo tūrisma objektu tuvumā.

Neaiztieciet neko un neņemiet “suvenīrus”

Tāpat ir būtiski netraucēt arī florai un nedzīvajai videi. Neiztieciet neko, kas atrodas dabas tūrisma objekta tuvumā un arī pašu objektu. Tas attiecas gan uz apkārt augošajiem augiem, gan arī visu pārējo. Labāk neaiztieciet pat nokritušus zarus un neko citu. Jūs nezināt, kādu ietekmi tas var radīt uz vietējo ekosistēmu. Ļoti būtiski ir ievērot arī to, ka nedrīkst ņemt līdzi neko no apskates vietas. Savvaļas augi, akmeņi, gliemežvāki utt., nav suvenīri. Tos nedrīkst nedz aiztikt, nedz ņemt līdzi uz mājām. Visu skaisto varat iemūžināt fotogrāfijās, nevis ņemot līdzi.

Nekādā gadījumā neatstājiet apzinātas liecības par sevi

Daudzi tūristi uzskata bez maz vai par pienākumu, atstāt kādu liecību par sevi apmeklētajā galamērķī. Tipisks piemērs ir gravējumi klintīs. Cilvēki uzskata, ka tas ir kas nozīmīgs. Daļa no viņiem uz mūžu paliek saistīta ar tūrisma objektu, tomēr tādā veidā zūd dabas objekta autentiskums, turklāt tas tiek neatgriezeniski sabojāts un ar laiku var pat tikt pilnībā iznīcināts. Centieties apmeklēto vietu atstāt pēc iespējas neskartāku. Jo mazāka būs jūsu ietekme, jo labāk.

Paldies musu atbalstitajam!